Tarieven BV

Tarief in Euro’s per maand 75 100 125
Maximaal aantal facturen per jaar 240 480 960
Diensten in het BV Administratie Pakket: ticker-green ticker-green ticker-green
Persoonlijk intakegesprek ticker-green ticker-green ticker-green
Verwerking van de aangeleverde stukken in administratiepakket ticker-green ticker-green ticker-green
Verzorgen van de BTW aangifte per kwartaal ticker-green ticker-green ticker-green
Overzicht van opbrengsten en kosten ticker-green ticker-green ticker-green
Excel facturatie (optioneel) inclusief instructie. ticker-green ticker-green ticker-green
Excel kasboek (optioneel) inclusief instructie ticker-green ticker-green ticker-green
Telefonische ondersteuning ticker-green ticker-green ticker-green
Persoonlijk advies op onze locatie ticker-green ticker-green ticker-green
Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting ticker-green ticker-green ticker-green
Ondersteuning bij controle belastingdienst ticker-green ticker-green ticker-green
Jaaroverzicht: winst en verlies rekening en balans ticker-green ticker-green ticker-green
Archivering van alle stukken ticker-green ticker-green ticker-green
Opstellen jaarrekening, (exclusief goedkeurende accountantsverklaring) ticker-green ticker-green ticker-green
Bespreking jaarcijfers met de aandeelhouders / directie ticker-green ticker-green ticker-green
Optioneel : salarisadministratie in Euro per salarisstrook 7,5 7,5 7,5